IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Visjon og forretningside

Etablering
Etablert i 1902 under navnet Folkeboksamlingenes Ekspedisjon. Biblioteksentralen ble etablert i 1952 ved Kgl. Res. 1951.

Visjon
Visjonen til BS er å bidra til utvikling av bedre bibliotek og gi bibliotekene en bedre hverdag. BS tilbyr bøker/medier, digitale medier, bibliografisk informasjon, publikasjoner og selvbetjeningsløsninger. Gjennom sine datterselskaper tilbyr BS skolebøker, dataløsninger, materiell og innredningsløsninger samt logistikk- og
transporttjenester. BS konsern driver sin virksomhet fra lokalene til BS i Alf Bjerckes vei 20 i Oslo.

Eiere
418 kommuner (87%)
15 fylkeskommuner (11%)
Kommunenes Sentralforb. (2%)
Norsk Bibliotekforening (0,3%)