IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Styret i Biblioteksentralen
STYREMEDLEMMER   VARAMEDLEMMER  

Styremedlemmer valgt av årsmøtet:

Nummerisk vararepresentanter valgt av årsmøte:

Lars Peder Brekk
Styreleder, Vikna
(på valg i 2020)
Ingelin Noresjø
Nestleder, Fauske
(på valg i 2019)

1. Heidi Hovemoen
Varamedlem, Oslo

2. Jonny Solsvik
Varamedlem, Andøy

Birgithe Schumann-Olsen
Styremedlem
(på valg i 2019)

Kunt Skansen
Styremedlem, Oslo
(på valg i 2020)
   

Gunn Berit Gjerde
Styremedlem, Hareid
(på valg i 2019)

     

Valgt av og blant de ansatte:

Nummerisk vararepresentanter valgt av de ansatte:

Line Silsand
Oslo (på valg i 2018)

Magnus Bakken
(på valg i 2019)
1. Ane Drabløs Pettersen
Oslo
2. Liv Bryn
Oslo

Valgkomiteen:

Varamedlemmer valgkomiteen:

Ruth Ørnholt
Bergen (leder)
Arve Høiberg
Horten
Synnøve Solbakken
Kvinnherad
Mette Gundersen
Kristiansand (utnevnt av KS)
Gunn Marit Helgesen
Porsgrunn (utnevnt av KS)