IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Miljøsertifisering

BS er miljøsertifisert i henhold til Miljøfyrtårn, og vi er kontrollmedlem av Grønt Punkt Norge AS

BS er sitt samfunnsansvar bevisst og gjennom langsiktig planlegging og styring av vårt miljøarbeid, skal forholdene legges til rette for utvikling av en aktiv og bevisst holdning til miljø i bedriften.