IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
USAGT
På Deichmanske bibliotek er det ungdommene som styrer debatten

– Den gangen det rant inn hundre ungdommer for å delta på en kveldsdebatt på Lambertseter filial, da skjønte jeg at nå har vi klart det, dette har vi fått til, sier Frid Hamsun, som er prosjektleder for USAGT, en debattarena for ungdom i Oslo.

«Vi» refererer ikke bare til henne selv og bibliotekarene på Deichmanske bibliotek. Hamsun utdyper:

– Ungdommene er trukket inn i utviklingen, planleggingen og gjennomføringen av USAGT. For meg har dette vært en ny måte å jobbe på. Vi har på en måte ansatt vår egen målgruppe. Det har vært utrolig gøy å samarbeide så tett med medlemmene i ungdomsgruppa vår.

Gi slipp på makta!
Debatten på Lambertseter handlet om ulike typer press som ungdom utsettes for. I panelet satt Karoline Steen Nylander, leder i Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Rahman Akhtar Chaudhry, fylkesleder for Elevorganisasjonen i Oslo, bloggeren Sophie Elise Isachsen og Elise Bye Olsen, redaktør for Recens Paper, et kulturmagasin for ungdom.

Både tema og panel var valgt av en ungdomsgruppe på ti personer som utgjør selve ryggraden i prosjektet. Ungdommene kommer fra hele Oslo. De bruker nettverkene og vennene sine til å få forslag til tema og paneldeltakere. Det gjør at debattene treffer målgruppen bedre, mener Hamsun, men legger til at det kan være en utfordring for den voksne prosjektlederen å gi slipp:

– Personlig ville jeg kanskje ikke ha valgt Sophie Elise til å snakke om press. Men ungdomsgruppa sa at det må vi, og resultatet var jo at det fungerte veldig godt. Ungdommene visste best.

Biblioteket som møteplass og arena for debatt
Utgangspunktet for prosjektet er den nye bibliotekloven. Her slås det fast at biblioteket skal være en møteplass og en arena for samtale og debatt. Debatter er med andre ord en del av bibliotekets kjernevirksomhet. Deichmanske bibliotek ønsker å bruke denne arenaen til å satse på ungdom.

– Vi ser at ungdom savner en plass hvor deres stemme blir hørt og nye stemmer kan utvikle seg. I avisene, på radioen og på Skavlan er det gjerne de samme menneskene som går igjen, gang etter gang. Vi vil trene opp unge mennesker i debatteknikk og gi dem mot og selvtillit, slik at de selv skjønner at tankene og meningene deres er viktige, sier Hamsun.

Ungdom som tør
Motet og ferdighetene trenes ikke bare opp gjennom debattene. Ungdommer mellom fjorten og nitten har fått tilbud om kurs i å skrive kronikker med debattredaktøren i Aftenposten, Erik Tornes, og debattverksted i stemme- og kroppsbruk med Øystein Wiik. Kursene er gratis.

På denne måten tilbyr USAGT en todelt pakke med debattverksted som består av teoretiske kurs, og en debattarena der de i praksis kan ta i bruk det de har lært, sier Hamsun. Hun peker på at flere av ungdommene som har vært med i USAGT allerede har ytret seg offentlig (se faktaboks).

Hold det lokalt
Debattene gir biblioteket også anledning til å spisse innholdet sitt til lokale forhold, ifølge Hamsun. Mens noen temaer er aktuelle for hele byen, er andre stedsaktuelle eller tar farge av hvor de holdes. Som eksempel trekker Hamsun fram debatten som ble holdt på Stovner filial:

– På Stovner var tema for debatten frie skolevalg. Ungdommene selv opplevde frie skolevalg som urealistiske for mange som bor i området. Mange av foreldrene på Stovner har ikke penger nok til å la barna kjøre kollektivt, og de oppmuntrer derfor ikke barna til å velge skoler utenfor bydelen. Hvor fritt blir skolevalget da?

Hamsun tror temaenes lokale og aldersbestemte forankring gjør biblioteket mer relevant for ungdommene; de får eierskap til bygget og innholdet. Det igjen får innvirkning på hvordan de bruker biblioteket til andre aktiviteter, til å finne bøker og til å studere.

«Kokebok» med råd og oppskrifter
Da prosjektet startet opp, var arbeidsmetoder i Ungdommens kulturmønstring (UKM) til stor inspirasjon for Hamsun og de andre i USAGT (se faktaboks). Ifølge Hamsun er måten UMK involverer ungdommene på forbilledlig. Ungdom skal delta i alle ledd.

Nå håper hun USAGT selv har ett og annet å lære bort. De har fått telefoner fra andre bibliotek allerede. På Svalbard planlegger de sin egen ungdomsdebatt, og snart blir det elektronisk kokebok:

– Vi holder på å lage en ABC- eller kokebok med våre erfaringer. Vi håper den vil senke terskelen for å sette i gang med lignende tiltak. Vi vil gjerne være et eksempel, sier Hamsun, og legger til:

– Den viktigste nøkkelen er ungdommen selv.


FAKTA
  • USAGT er en debattarena for og av ungdom i regi av Deichmanske bibliotek i Oslo.
  • Det er en ungdomsgruppe på ti ungdommer som velger tema for debattene og hvilke gjester som skal sitte i debattpanelet. Under debattene er det kulturinnslag ved unge artister, også disse er valgt av ungdomsgruppa. Ungdommene er rekruttert fra alle deler av byen.
  • Prosjektet startet i 2014 med støtte fra Nasjonalbiblioteket. I 2016 blir prosjektet støttet av Kulturdepartementet. Målet er at tiltaket skal bli en del av bibliotekets faste tilbud.
  • Det er så langt (februar 2016) arrangert 12 debatter. Debattene arrangeres på filialer over hele byen. Eksempler på tema er fritt skolevalg, kroppspress og hvordan gjøre Oslo til verdens beste ungdomsby.
  • Arbeidsmetodene i USAGT er inspirert av Ungdommens kulturmønstring (UKM), der mange av artistene i USAGT er hentet fra. UKM er en av landets største offentlige satsinger på ungdomskultur og et nettverk av små lokale festivaler hvor ungdom kan delta med ulike kunstuttrykk (film, dans, musikk og teater).
  • Eksempler på kronikker skrevet av «USAGT-ungdommer»:

«Kjære ordfører: Oslo bør bli verdens beste by for ungdom. Hvordan kan du, som ordfører, gjøre det lettere for unge? Vi er spent på hva den nye ordføreren selv tenker.» Agathe Cornelia Høydal Hide (16), Seher Tabassum (17), Sidrah Latif (17) og Erik Steinsberg Wasberg (17). Aftenposten Si;D, 23. oktober 2015.

«Ungdommens fremtid er direkte koblet med det nye hovedbibliotekets skjebne. Utallige generasjoner av studenter vil ha glede av et nytt hovedbibliotek.» Av Ali Al- Jabri (17) Aftenposten Si;D, 30. november 2015, om nytt hoved bibliotek i Oslo.

«Jævla vellykket. Jeg er dritlei av deg. Du som er så jævla vellykket menneske, du som er ignorant. Du som overser det du bør observere.» Av Seher Tabassum (16) Akers avis, 5. februar 2016, om behandlingen av tiggere i Oslo.


Kilde: Frid Hamsun, deichman.no/usagt, ukm.no og Wikipedia