IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Litterær lunsj
Lørenskog bibliotek ville at folk skulle bruke lunsjpausen sin på forfattere og bøker. Det ble en uventet stor suksess.

– Det har vært fantastisk å jobbe med noe som har gitt så god respons over lang tid. Et stort auditorium fylles med mange mennesker hver eneste gang. Det blir høy wow-faktor på grunn av det. Det hadde vi nok ikke forventet da vi satte i gang for fire år siden, sier Berit Bjørklid, biblioteksjef ved Lørenskog bibliotek, og legger til:

– Det er ikke bare vi som jobber med tiltaket som reagerer slik. Forfatterne blir nesten satt ut av at det kommer flere hundre i lunsjpausen sin for å høre på dem. Dette gjelder ikke bare kjendisforfatterne. De ikke fullt så kjente forfatterne opplever også et stort oppmøte. Det er overveldende.

Delt eierskap
Litterær lunsj er et eksempel på utadrettet virksomhet der biblioteket driver litteraturformidling utenfor bibliotekets eget bygg. Det startet i 2012 da biblioteket henvendte seg til HR-avdelingen på Universitetssykehuset i Akershus med spørsmål om de kunne arrangere forfattermøter på sykehuset. Sykehuset sa ja, og februar 2013 ble Litterær lunsj arrangert for første gang. Biblioteket har bare hatt positive erfaringer med å gå i kompaniskap med en annen bedrift:

– Det har vært knirkefritt. Det har ikke vært noe tull med teknikken under arrangementene eller selve samarbeidet. Vi opplever at vi har inngått partnerskap med en arbeidsplass der interessen for tiltaket er veldig stor. Og interessen dabber ikke av. Det er inspirerende for oss, det gir oss ny kompetanse, energi og motivasjon, sier Bjørklid, som mener det var avgjørende å skape noe sammen med sykehuset for å lykkes:

– Når man begynner, er det viktig at man er tydelig på hva man kan tilby og lytter til hva arbeidsplassen selv ønsker seg. Begge parter må bli enige om hva man ønsker å oppnå. Vi laget en felles skriftlig samarbeidsavtale. Det var viktig at arbeidsplassen fikk et eierforhold til tilbudet.

Positiv merkevarebygging
En annen viktig forutsetning er profesjonelle bibliotekarer:

– Vellykkede arrangement krever at vi finner de riktige forfatterne som treffer. Det er viktig at bibliotekarene hos oss er faglig og sosialt trygge. Det er de som tar kontakt med og har dialogen med forfatterne, administrerer opplegget, ønsker velkommen og har selve arrangementsansvaret som konferansier. Da må de også få muligheten til å holde seg oppdatert på fagfeltet norske forfattere og deres utgivelser, sier Bjørklid.

Bibliotekarene har også deltatt med egne formidlinger. Bjørklid forteller at noen grudde seg litt på forhånd. Det var skremmende med et så stort auditorium. Men det ble en gledelig opplevelse å snakke til et så lydhørt publikum og få mange, gode tilbakemeldinger. Litterær lunsj og bibliotekarenes innsats har på denne måten også fungert som reklame for biblioteket, mener Bjørklid:

– Vi sender et signal om at biblioteket er et kompetansesenter for litteratur og forfattere. Biblioteket har formidlet både skjønnlitteratur og sakprosa – ja til og med poesi. Det er ønskelig og interessant å kunne bruke andres lokaler i formidlingsarbeidet. Det er god markedsføring av det fysiske biblioteket også. Flere forteller oss at de har kommet til biblioteket på grunn av Litterær lunsj.

En litteraturarena der folk er
Det viktigste for biblioteket og samarbeidspartneren har likevel vært å skape en arena for litteratur på sykehuset.

– Biblioteket har vært med å skape en litterær møteplass som vi ellers ikke hadde hatt. Vi har gitt folk en litterær opplevelse, og gitt forfatterne en anledning til å møte et stort publikum, sier Bjørklid, og legger til:

– Vi har truffet publikum hjemme – der de er. Litterær lunsj har et annerledes publikum enn dem som vanligvis besøker bibliotekets arrangementer. Her er alle sykehusets ansatte invitert, det vil si alt fra rengjøringspersonale og administrasjon til overleger. De ville aldri hatt mulighet til å komme til biblioteket i lunsjpausen sin. Vi pleier å fortelle det til forfatterne. At hvis de grønnkledde bakerst i lokalet, plutselig forsvinner, er det ikke fordi de kjeder seg. Det er fordi de har blitt hasteinnkalt til en operasjon.

Boksalg over lønnsslippen
Tilbakemeldinger fra sykehuset går på at de ansatte ikke lenger bare kommer for å se en bestemt forfatter. De kommer fordi de har blitt vant til at arrangementene er gode og har høyt engasjement. Tiltaket har blitt populært via munn-til-munn-metoden og positiv «ryktespredning».

Også på andre måter fungerer Litterær lunsj som en arena for lesing. Fra 2014 er det mulig å kjøpe bøkene som presenteres. Det er en vinn-vinn-situasjon for forfatter, forlag og publikum forteller Bjørklid:

– Forlagene sørger for at bøkene kan kjøpes ved arrangementet. Det er da også et formidabelt salg, opptil førti–femti solgte titler hver gang. Det er et lettvint system. Ahus sørger for at bøkene som blir kjøpt, blir betalt over lønnslippen.

En selvgående suksess
Da Lørenskog bibliotek tok kontakt med sykehuset i 2012, kunne de tilby et opplegg som ikke kostet sykehuset noe. Tiltaket ble finansiert gjennom midler fra Den kulturelle nistepakken (se faktaboks). Da disse pengene tok slutt, hadde tiltaket blitt så populært og etablert at sykehuset ikke ville miste det. Dermed tok arbeidsplassen over finansieringen og betaler nå forfatternes honorar.

– Vi har oppnådd noe som sjeldent skjer; at når et prosjekt er avsluttet og prosjektmidlene er brukt opp, så lever tiltaket likevel videre i beste velgående! Litterær lunsj har gått over i en naturlig driftsituasjon. Det er litt unikt, avslutter Bjørklid.

FAKTA
  • Arbeidet med Litterær lunsj startet opp i 2012 da Lørenskog bibliotek tok kontakt med Akershus universitetssykehus. Det første forfatterarrangementet i de ansattes lunsjpause ble holdt 27. februar 2013 med Vigdis Hjorth som invitert forfatter.
  • Litterær lunsj ble innledningsvis finansiert med midler fra Den kulturelle nistepakken, som var en statlig initiert formidlingsordning for kultur i arbeidslivet. Da prosjektperioden var over, valgte biblioteket og sykehuset å beholde tiltaket og finansierer det nå over sine ordinære budsjett.
  • Den første perioden ble det arrangert månedlige litterære lunsjer, nå om lag 5 til 7 i året.
  • Litterær lunsj har blitt en arena for litteratur på sykehuset. Oppmøte varierer fra 120 til 400 publikummere, selv når forfatteren ikke er kjent fra før.
  • Fra 2014 har det vært mulig å kjøpe forfatterens bøker og få den signert.

Kilde: Berit Bjørklid (Lørenskog bibliotek), Eysteinn Hilmarsson (Akershus universitetssykehus) og Wikipedia