IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Juryens begrunnelser finalistene 2016
Juryens begrunnelser finalistene 2016

Nord-Trøndelag leser høyt
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek

Høytlesing er trolig det viktigste tiltaket for å skape lesere av kommende generasjoner. «Nord-Trøndelag leser høyt» er en bredt anlagt og storstilt kampanje for å fremme høytlesing og lesing i alle kommuner i Nord-Trøndelag. Det ambisiøse målet er at alle barn og foreldre i fylket skal nås med budskapet om verdien av å lese høyt for og sammen med barna. Kampanjen utmerker seg ved å bygge på et omfattende samarbeid mellom mange aktører, og involverer i tillegg til bibliotekarer, helsesøstre, barnehageansatte, lærere og forfattere, også ordførere og lokale kjentfolk som leseambassadører. På denne måten har et helt fylke gått sammen om å sette lesing på kartet.

Litterær lunsj
Lørenskog bibliotek
Hvis fjellet ikke kommer til deg, må du komme til fjellet, kan Lørenskog bibliotek ha tenkt da de satte i gang tiltaket Litterær lunsj i 2013. I tillegg til å holde bokbad på biblioteket, tok de forfatterbesøkene til arbeidslivet og arrangerer nå på fjerde året lunsj med foredrag for ansatte ved Akershus universitetssykehus i samarbeid med sykehusets HR-avdeling. Tiltaket er et glitrende eksempel på utadrettet virksomhet og at samarbeid skaper et nytt publikum. Arrangementene er alltid godt besøkt, fra 120 til 400 publikummere, også når forfatteren er mindre kjent. Tilbakemeldinger fra ansatte har vært at «dette er det beste personaltiltaket noensinne».

USAGT

Deichmanske bibliotek
USAGT kan være et startskudd for å få ungdom til å delta i samfunnsdebatten. Det uttalte målet til folkene bak tiltaket er å skape en debattarena for unge mennesker, slik Litteraturhuset i Oslo har fungert for det voksne publikummet. Det er ungdom selv som velger tema, finner debattdeltakere og organiserer debattene. Det er all grunn til å applaudere ambisjonene om at «debattbiblioteket» ikke bare skal bli en ny boltreplass for middeladrende middelklasse, men også inkludere ungdom fra alle samfunnslag og med ulik bakgrunn. USAGT fremmer deltakelse og kan være en arena for integrering. Juryen ønsker også å trekke fram at USAGT arrangerer kurs i stemme- og kroppsspråk i forkant av debattkveldene. På denne måten får tiltaket en helhetlig ramme og et større nedslagsfelt enn den enkelte debatten. Vi tror vi kommer til å høre mer fra USAGT-ungdommene!