IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Historien bak prisen

Biblioteksentralens formidlingspris ble delt ut 11. mars 2016 til lesekampanjen Nord-Trøndelag leser høyt. Prisen var på en halv million kroner og skulle gå til et fremragende formidlingstiltak gjennomført av et skole-, folke- eller fylkesbibliotek.

Biblioteksentralens formidlingspris ble etablert og finansiert av Biblioteksentralen og utviklet i samarbeid med Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Den norske Forfatterforening (DnF), Norsk oversetterforening (NO) og Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFF). Det var medlemmer i de fire foreningene som nominerte til prisen, og en jury utpekt av foreningene som valgte en vinner blant nominasjonene.

Biblioteksentralen og forfatter- og oversetterforeningene ønsket med prisen å hedre bibliotekenes betydning for en allsidig litterær offentlighet i Norge. Bibliotekene er en garantist for tilgjengeliggjøring og formidling av alle typer litteratur til alle typer lesere. Målet med Biblioteksentralens formidlingspris var derfor å skape blest om bibliotekenes viktige formidling av litterært mangfold, deres vidtfavnende arbeid med skape et publikum til bøkene og den utrettelige innsatsen for å gi stadig nye lesere muligheter til å utforske lesingen sin – alene eller sammen med andre.

Vedtekter for Biblioteksentralens formidlingspris

• Biblioteksentralens formidlingspris deles ut av Biblioteksentralen til ett eller flere fremragende formidlingstiltak gjennomført i regi av norske folke- eller skolebibliotek i kommuner som er medlem av samvirkeforetaket Biblioteksentralen SA.
• Prisvinneren eller prisvinnerne kåres av en jury bestående av fire personer som er valgt av forfatter- og oversetterforeningene Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening (NFF), Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere (NBU), Den norske Forfatterforening (DnF) og Norsk Oversetterforening (NO) – 1 jurymedlem fra hver forening. Biblioteksentralen administrerer prisen og har en sekretærfunksjon i juryen.
• Juryen velger blant innkomne nominasjoner fra medlemmene i forfatter- og oversetterforeningene NFF, NBU, DnF og NO. Juryen kan i tillegg på eget grunnlag nominere til prisen.
• Mottakeren av prispengene forplikter seg til å bruke prisen til formidling. Prispengene skal ikke gå til ordinær drift av biblioteket eller til annen virksomhet i kommunen. Mottakeren eller mottakerne må dokumenteres hvordan prispengene er benyttet innen tre år etter tildelingen.