IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Hans A. Vigen er ny administrerende direktør i Biblioteksentralen

– Hans A Vigen framstår som en solid og trygg kandidat. Med sin kjennskap til organisasjonen, fagfeltet og samarbeidspartnere vil han fylle stillingen umiddelbart. Styrets opplevelse er at Hans A Vigen både har en posisjon internt og personlige egenskaper som gjør ham i stand til å gå inn i rollen som administrerende direktør i Biblioteksentralen. Jeg er sikker på at dette blir en god og framtidsrettet løsning og ser fram til å samarbeide med Hans, sier Lars Peder Brekk, styreleder i Biblioteksentralen.

– Jeg gleder meg til å utvikle Biblioteksentralen og Bibliotekenes Hus videre sammen med eiere, kunder og ansatte. En klar ambisjon er å samarbeide enda tettere med kundene våre, blant annet når det gjelder produktutvikling og felles prosjekter, for fortsatt å ligge i front og være relevante for dagens og morgendagens bibliotek. Det er en oppgave som inspirerer, sier Hans A. Vigen.

Hans Vigen er 52 år, bosatt i Lier og kommer fra stillingen som økonomi- og driftsdirektør i Biblioteksentralen (BS). Utover BS har han bakgrunn fra ulike lederstillinger i bilbransjen, IT-bransjen, musikkbransjen og NRK. Han har to mastergrader i hhv. finans og ledelse. Hans A. Vigen overtok stillingen den 15.06. etter Børge Hofset, som gikk av med pensjon 31.05. i år. I tillegg til stillingen som direktør for Biblioteksentralen, tiltrer Vigen også som leder i BS Konsern.

Biblioteksentralen er et offentlig eid samvirkeforetak som forhandler og utvikler produkter og tjenester til norske bibliotek. Biblioteksentralen er også en del av Bibliotekenes Hus og morselskap til Bibliotekenes IT-senter AS (hundre prosent eier), BS Undervisning, Norsk bibliotektransport og BS Eurobib. Les om Biblioteksentralen på selskapets hjemmesider: www.bibsent.no

 

Kontaktpersoner

Hans A. Vigen, administrerende direktør i Biblioteksentralen, mobil: 470 25 930, e-post: hans.a.vigen@bibsent.no.
Kristin Lande, kommunikasjonssjef i Biblioteksentralen, mobil: 993 56 003, e-post: kristin.lande@bibsent.no