IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Biblioteksentralen løfter Norsk WebDewey i samarbeid med Nasjonalbiblioteket

PRESSEMELDING 4. september 2018


Biblioteksentralen og Nasjonalbiblioteket har inngått avtale om mapping av Biblioteksentralens emneord inn i Norsk WebDewey.


– Biblioteksentralens mapping av emner vil berike og gi økt verdi til Norsk WebDewey i form av flere søkeinnganger både på bokmål og nynorsk. Vi får flere og mer spesifikke emneord, flere generelle emner, hendelser, stedsnavn og personnavn og flere bygde Dewey-nummer, sier Jonny Edvardsen, avdelingsdirektør for tilvekst og kunnskapsorganisering i Nasjonalbiblioteket.
 

–  Vi er svært glade for å bidra i utviklingen av Norsk WebDewey, som er et viktig arbeidsverktøy for kunnskapsorganisering i norske bibliotek. Med Biblioteksentralens emner i WebDewey får alle bibliotek tilgang til Biblioteksentralens emneregister og kan utnytte dette til klassifikasjon og gjenfinning, sier Kjersti Feiring Myrtrøen, leder for bibliografiske tjenester i Biblioteksentralen.
 

Nasjonalbiblioteket har ansvaret for å utvikle og vedlikeholde Norsk WebDewey som er en fullstendig oversettelse av DDC 23 (Dewey Decimal Classification). Den norske oversettelsen foreligger bare i elektronisk versjon.

Biblioteksentralens emneregister består av 42.000 emner som er mappet til et Dewey-nummer. Emneregisteret følger retningslinjene i Hjortsæters emneordskatalogisering som er det mest brukte emneordssystemet for folkebibliotekene i Norge.

 


 

Vil du vite mer? Kontaktinformasjon:

Kjersti Feiring Myrtrøen, bibliografisk leder i Biblioteksentralen,
telefon: +47 918 78 062 / e-post: kjersti.feiring.myrtroen@bibsent.no

Kristin Lande, kommunikasjonssjef i Biblioteksentralen,
telefon: +47 993 56 003 / e-post: kristin.lande@bibsent.no