IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Vellykket årsmøte i Biblioteksentralen SA
Biblioteksentralen SA gjennomførte 21.april sitt årsmøte. Året 2015 var et nytt godt år der BS befestet sin posisjon som den klart ledende leverandør av produkter og tjenester til biblioteksektoren og skolene. Omsetningen for BS konsern var i 2015 på i overkant av 713 million kroner.

Fungerende styreleder Lars Peder Brekk sa på årsmøtet at 2015 hadde vært at spennende år med stor aktivitet. Styret ser svært positivt på den videre utvikling av selskapet, og spesielt på mulighetene for BS når selskapet flytter inn i nytt bygg sommeren 2017. Årsmøtet gjenvalgte for øvrig det sittende styret.

For mer informasjon om BS, se årsmeldingen for 2015 her.