IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Ny anbefalt lisensmodell for e-bøker i bibliotek
Ny anbefalt lisensmodell for e-bøker i folkebibliotek er nå utarbeidet av Nasjonalbiblioteket og Norsk Forleggerforening. Det er en utfordrende modell både for oss som leverandør av e-bøker til norske bibliotek, og som systemleverandør.

Biblioteksentralen starter arbeidet med å reforhandle avtalene med det enkelte forlag nå umiddelbart, og vi vil orientere om framdrift på våre hjemmesider. Den anbefalte lisensmodellen danner grunnlag for forhandlingene av disse avtalene. Arbeidet vil ta tid da det er mye som må gjøres med systemene for å sette avtalene i drift.

Det er spennende tider for oss som har vært opptatt av å tilby leserne bøker både på papir og som e-bok. Arbeidet vil foregå i nært samarbeid med systemleverandørene.