IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
E-medier
Biblioteksentralen kan som eneste leverandør i Norge selge kommersielle e-bøker og e-lydbøker til folke- og skolebibliotek. Avtaler med en rekke norske forlag gjør at vi har et stort utvalg i nettbutikken vår. Bibliotek kan velge blant forlagenes nyheter og backlister og finne e-medier for alle målgrupper (barn, ungdom, voksne), slik at de blir en naturlig del av samlingen.


Hvordan handler du e-medier?


  • E-medier kan bestilles i nettbutikken.
  • Du kan søke på tittel eller gå rett til kategoriene e-bøker eller e-lydbøker i menyen på venstre side.
  • Nyhetslister finner du i BS-katalogene.
  • E-medier som kjøpes i nettbutikken er katalogisert i BIBBI-basen. Katalogpostene overføres til bibliotekenes systemer.
  • E-medier som kjøpes i nettbutikken er klarert med rettighetshaverne (forlag og forfattere) for utlån i bibliotek. Kjøper du hos oss, er du med andre ord trygg på å følge opphavsretten.
  • Bestilling av e-medier som ikke er klare for utlån

Hvem kan kjøpe?


  • Alle bibliotek som har et egnet utlånssystem for e-medier.
  • Bibliotekene må på forhånd ha inngått en avtale med Biblioteksentralen om e-medier.
  • Bakgrunnen for en slik avtale er at rettighetshaverne (forfattere og forlag) krever at bibliotek må ha et utlånssystem for e-medier hvor utvikleren av systemet kan dokumentere at krav til sikkerhet og lisenser er ivaretatt. Biblioteksentralen følger Forleggerforeningens anbefalte lisensmodell for e-utlån. Det gjør vi for å kunne tilby norske e-medier til bibliotekmarkedet.

Må biblioteket ha et eget utlånssystem for e-medier?
Ja, de tradisjonelle utlånssystemene er laget for fysiske titler som låneren må hente på biblioteket. Skal biblioteket låne ut e-medier, trengs et eget e-utlånssystem. Biblioteksentralen tilbyr utlånssystemet BS Weblån. Kontakt oss for informasjon og pris.

Kan bibliotekets lånere laste ned e-bøker til alle lesebrett (e-boklesere), nettbrett og mobiler?
E-bøkene kan i utgangspunktet leses på forskjellige lesebrett (e-boklesere), nettbrett og mobiler. Det er først og fremst bibliotekets e-utlånssystem som avgjør hvilke og hvor mange enheter av gangen lånerne kan bruke. Biblioteksentralen har laget en oversikt over hvilke lesebrett, nettbrett og mobiler som kan brukes med utlånssystemet BS Weblån.

Kan biblioteket kjøpe e-medier på engelsk gjennom Biblioteksentralen?
Ikke ennå, men vi forhandler med flere utenlandske forlag/distributører om å kunne selge bl.a. engelske e-medier til norske folke- og skolebibliotek.

Kan biblioteket bestille e-medier som ikke ligger i nettbutikken?
Dette er foreløpig ikke mulig for e-medier. Grunnen er at vi for e-medier må inngå avtaler med utgiveren/forlaget først. Når vi har gjort en avtale med utgiveren/forlaget, vil bøkene som standard legges inn i nettbutikken.

Kan biblioteket kjøpe musikk- og filmfiler gjennom Biblioteksentralen?
Dette er foreløpig ikke mulig, men vi forhandler med musikk- og filmdistributører om mulighetene for selge musikk- og filmfiler til norske bibliotek.

Hvilke forlag har Biblioteksentralen avtale med?
Listen over forlag som er representert med e-medier i nettbutikken vår, er i stadig vekst, siden vi hele tiden forhandler med nye forlag og distributører. Når vi har gjort en avtale, kommer e-medier i løpet av kort tid i nettbutikken.

Hvorfor følger Biblioteksentralen forleggerforeningens anbefalte lisensmodell for e-utlån?
Det gjør vi for å kunne tilby kundene våre og norske bibliotekbrukere e-bøker av et større omfang. Avtalene som er gjort med forlagene, er midlertidige og skal reforhandles i 2015. Da vil både vi, forlag og bibliotek ha større kunnskap om hva lånerne ønsker og hvordan utlån påvirker resten av bokmarkedet. For Biblioteksentralen er det viktig å ivareta bibliotekenes samfunnsmandat, samtidig som forlagene og forfatternes behov for et kommersielt marked respekteres. Slik vi alltid har respektert det for papirboka.