IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Ofte stilte spørsmål
Formålet med Norsk kulturråds innkjøpsordninger for litteratur er primært å styrke norsk språk og litteratur, ved å legge til rette for bredde, mangfold og kvalitet i litteratur på norsk og god tilgjengelighet for alle. Den økonomiske støtten gis til forlag og forfatter, og er i første rekke «produksjonsmidler» til litteratur. De innkjøpte bøkene gjøres tilgjengelig for folkebibliotekene.
Kulturfondbøker sendes kun til de folkebibliotekene som har blitt tildelt kulturfondsett av Norsk kulturråd i samråd med Nasjonalbiblioteket. En fordelingsnøkkel basert på kommunenes innbyggertall (2013-tall) bestemmer hvor mange sett folkebibliotekene får tilbud om å motta.

Denne fordelingen er bindende, og det er ikke mulig for et bibliotek å sette seg på venteliste. Selv om folkebibliotekene er den formelle mottaker av kulturfondbøkene, gis de anledning til å viderefordele kulturfondbøker til skolebibliotek og eventuelle andre institusjoner. Fylkesbibliotek, grunnskoler og videregående skoler kan ikke være formelle mottakere av kulturfondbøker.

For spørsmål om tildelingen av kulturfondbøker, kontakt Nasjonalbiblioteket, Sekretariat for bibliotekutvikling, sbu@nb.no.
Kulturrådet betaler for kulturfondbøkene med midler fra Norsk kulturfond.

Sjekk Boklister eller se Kulturrådets nettsider, under overskriften «Påmeldte og innkjøpte bøker». Listene blir fortløpende oppdatert. For flere av innkjøpsordningene legges det kun ut lister over innkjøpte boktitler.

Sjekk Boklister eller se Kulturrådets nettsider, under overskriften «Påmeldte og innkjøpte bøker». Listene blir fortløpende oppdatert.

Kulturfondbøkene leveres i utgangspunktet ikke med ekstra bokutstyr, og de er heller ikke plastet. Bibliotekene må eventuelt selv bestille og betale for disse tjenestene.

Hvis du ønsker plasting, ta kontakt med Biblioteksentralen v/ Hanne Abrahamsen, e-post: tlf. 22 08 34 47 eller e-post: hanne.abrahamsen@bibsent.no

Norsk kulturråd har avtale med Biblioteksentralen om mottak, klargjøring, videreformidling av og informasjon om kulturfondbøkene. Avtalen gjelder foreløpig ut 2019.

Biblioteksentralen sørger for at papirbøkene blir levert i bokesker, i puljeforsendelser, til folkebibliotekene.

Biblioteksentralen stiller e-bokfilene tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som igjen stiller e-bøkene tilgjengelig for bibliotekenes lånere. E-bokfilene leveres altså ikke direkte til bibliotekene.

Sjekk Utsending av kulturfondbøker for mer informasjon

Se retningslinjer for den enkelte innkjøpsordning på Kulturrådets nettsider.

Sjekk Boklister. Listene blir fortløpende oppdatert.

Papirbøker
Datoen bibliotekene senest skal ha mottatt en boktittel i papirformat, er angitt i den enkelte bokliste, i kolonnen «Levert», merket «p» (papirbok).

E-bøker
Datoen Biblioteksentralen stiller en e-bokfil tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, er angitt i den enkelte bokliste, i kolonnen «Levert», merket «e» (e-bok).