IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Oversatt skjønnlitteratur
Norsk kulturråds innkjøpsordning for oversatt skjønnlitteratur for barn, unge og voksne omfatter primæroversettelser til bokmål og nynorsk av romaner (inkludert tegneserieromaner), noveller, skuespill og annen kunstnerisk verdifull prosa. Ordningen inkluderer også nyoversettelser av klassiske verk.

Forlagene har påmeldingsfrist to ganger i året: 1. mai og 1. november.

En boktittel som er påmeldt denne innkjøpsordningen, vil kun bli innkjøpt som papirbok, ikke som e-bok.
Denne innkjøpsordningen er selektiv, dvs. at innkjøp blir avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for ordningen. Kulturrådets vurderingsutvalg for oversatt litteratur vurderer innsendte søknader to ganger i året. Innen ca. to måneder etter søknadsfristene vil oversikter over innkjøpte titler bli publisert i Boklister og på Kulturrådets nettsider.
De innkjøpte titlene skal utkomme på norsk senest to år etter at Kulturrådet har kjøpt inn tittelen. Bøkene leveres Biblioteksentralen så snart de er trykket. For leveringsdato til bibliotekene, sjekk Boklister i kolonnen «Levert».
Oversatt skjønnlitteratur for barn, unge og voksne leveres til bibliotekene i bokpuljen «Oversatt litteratur», kategorisert som Voksne, Barn og unge og Mosaikk. Oversatt sakprosa sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene.

For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.
For ytterligere informasjon om denne ordningen, se Kulturrådets nettsider.