IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Norsk sakprosa for voksne

Norsk kulturråds innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for voksne omfatter sakprosautgivelser skrevet i en essayistisk, fortellende, resonnerende, opplysende eller argumenterende form.

Ordningen har løpende søknadsfrist. Forlagene søker Kulturrådet om innkjøp når manus er språkvasket og korrekturlest. En boktittel kan være påmeldt denne innkjøpsordningen enten som papirbok eller som parallellutgivelse papir-/e-bok. En boktittel kan være påmeldt denne innkjøpsordningen enten som papirbok eller som parallellutgivelse papir-/e-bok.
 

Denne innkjøpsordningen er selektiv, dvs. at innkjøp blir avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor budsjettrammen for ordningen. Kulturrådets vurderingsutvalg for ny norsk sakprosa vurderer innsendte manus åtte ganger i året. Innen ca. to måneder etter påmelding vil oversikter over innkjøpte titler bli publisert i Boklister og på Kulturrådets nettsider.

De innkjøpte bøkene skal så fort som mulig, og senest innen seks uker etter at Kulturrådet har kjøpt inn tittelen, sendes fra forlaget til Biblioteksentralen. For leveringsdato til bibliotekene, sjekk Boklister i kolonnen «Levert».

Papirbøker
Ny norsk sakprosa for voksne leveres til bibliotekene i bokpuljen «Voksenlitteratur», kategorisert som Sakprosa. Ny norsk skjønnlitteratur og tegneserier til voksne sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene.

For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.

E-bøker
Biblioteksentralen mottar e-bokfilene fra forlagene. Vi stiller e-bokfilene tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som igjen stiller dem tilgjengelig for utlån. E-bokfilene leveres altså ikke til bibliotekene.

For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.
 

For ytterligere informasjon om denne ordningen, se Kulturrådets nettsider.