IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Norsk sakprosa for barn og unge

Norsk kulturråds innkjøpsordning for ny norsk sakprosa for barn og unge gjelder originalskrevne norske litterære verk som leseren har grunn til å oppfatte som direkte ytringer om virkeligheten og som har barn og unge som målgruppe. Utgivelsene kan være skrevet av én eller flere forfattere.

Forlagene har påmeldingsfrist to ganger i året: 1. juni og 1. desember.

En boktittel kan være påmeldt denne innkjøpsordningen enten som papirbok eller som parallellutgivelse papir-/e-bok.
 

Denne innkjøpsordningen er selektiv, dvs. at innkjøp blir avgjort på bakgrunn av en kvalitativ vurdering av den enkelte boktittel og innenfor den årlige budsjettrammen for ordningen. Bøkene vurderes av Kulturrådets vurderingsutvalg for ny norsk sakprosa for barn og unge to ganger i året. Innen ca. to måneder etter søknadsfristene vil oversikter over innkjøpte titler bli publisert i Boklister og på Kulturrådets nettsider.

De innkjøpte bøkene skal så fort som mulig, og senest innen seks uker etter at Kulturrådet har vedtatt å kjøpe inn tittelen, sendes fra forlaget til Biblioteksentralen. For leveringsdato til bibliotekene, sjekk Boklister i kolonnen «Levert».

Papirbøker
Ny norsk sakprosa for barn og unge sendes til bibliotekene i bokpuljen «Barne- og ungdomslitteratur», kategorisert som Sakprosa. Ny norsk skjønnlitteratur og tegneserier for barn og unge sendes også i disse bokpuljene, i de samme bokeskene.

For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.
 

E-bøker
Biblioteksentralen mottar e-bokfilene for de innkjøpte titlene fra forlagene. Vi stiller e-bokfilene tilgjengelig for bibliotekenes leverandører av e-utlånssystemer, som igjen stiller dem tilgjengelig for utlån. E-bokfilene leveres altså ikke til bibliotekene.

For flere detaljer, sjekk Utsending av kulturfondbøker.

For ytterligere informasjon om denne ordningen, se Kulturrådets nettsider