IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Operativ psykologi : studiehefte
ISBN/Varenummer: 9788245005349
kr. 255,00
Veil. pris
I salg

Forlagets omtale

Operativ psykologi er revidert og oppdatert, og foreligger nå i andre utgave. Leseren presenteres for nyere norsk og internasjonal forskning om betydningen av menneskelige faktorer i operative situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier trues. Boken gir en oversikt over hvordan psykologiske fenomener kan påvirke samspill og problemløsning i innsatsgrupper og organisasjoner som skal løse krevende oppgaver under tidspress og usikkerhet. Dette studieheftet gir en oversikt over sentrale læringsmål i boken, og det er utarbeidet en rekke diskusjonsoppgaver og flervalgsoppgaver med svaralternativer. Sammen med boken Operativ psykologi er heftet et praktisk hjelpemiddel for å få bedre innsikt i den operative psykologien, som omfatter grunnleggende psykologisk teori og metode via seleksjon, trening og utdanning, til gjennomføring av operasjoner. Å svare på kontrollspørsmål og arbeide med oppgaveløsning egner seg godt både i selvstudium og i undervisningssammenheng med andre. Det er også utarbeidet nytt undervisningsmateriell som vil gjøre det enklere å ta boken i bruk ved universiteter og høgskoler (se www.fagbokforlaget.no/operativpsykologi/). Studieheftet er utarbeidet av stud.psychol. Susann Mikkelborg i samarbeid med professorene Jarle Eid og Bjørn Helge Johnsen, alle ved Universitetet i Bergen. Eid og Johnsen er begge dr.psychol. og orlogskapteiner i Sjøforsvarets sanitet. Mikkelborg har skrevet semesteroppgaver om fredsbevarende operasjoner og seleksjon av personell til operative styrker i Forsvaret. Betegnelse: Dette studieheftet gir en oversikt over sentrale læringsmål i boken Operativ psykologi. Heftet inneholder og flervalgsoppgaver med svaralternativer.

Vareinformasjon


Tittel: Operativ psykologi : studiehefte
Forfatter: Mikkelborg, Susann
Varenr: 9788245005349
Produkttype: Bok
EAN/Strekkode: 9788245005349
Forlagsinnbinding: Heftet
Språkform: Bokmål
Forlag: Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke
Utgivelsesår: 2006
Utgave: 1