IBX DEBUGGING
IBX User NOT ACTIVE
Om Biblioteksentralen
Bibliotekenes Hus BS er leverandør av bøker og alle typer medier, katalogdata, elektroniske tjenester, alarm- og sikkerhetsløsninger og publikasjoner til bibliotekene. BS har anbudsavtaler om salg av bøker/medier og katalogdata til et stort flertall av norske kommuner. BS har utviklet effektive logistikkløsninger som sikrer høy leveringskvalitet. Et eget kundesenter yter service til kundene.

BS er også morselskap i BS konsern som driver sin virksomhet under merkenavnet Bibliotekenes Hus. BS konsern leverer kvalitetsprodukter, løsninger og tjenester til bibliotek, skoler og andre offentlige institusjoner og er samlet den ledende leverandør innenfor sine markedsområder.